🇵🇱 Konsumpcja mediów wśród małych dzieci

Zwiększona konsumpcja mediów szkodzi dziecku!

Z biegiem lat wiele rzeczy zmieniło się w mojej terapeutycznej codzienności, a jedna
w szczególności: Niepokojąco wzrosła liczba dzieci, które nie angażują się w mowę,
nie mówią własnym językiem, nie nawiązują kontaktu wzrokowego i nie reagują na
zwracanie się do nich.
Podczas wywiadu medycznego z rodzicami często okazuje się, że dzieci w wieku około
roku już korzystają z mediów – czasami przez wiele godzin dziennie i przez kilka lat.
Rodzice irytują się dopiero, gdy w trzecim roku życia język jest nadal nieobecny lub
dzieci mówią własnym językiem i wykazują problemy behawioralne.
W cennym okresie wczesnego dzieciństwa dzieci potrzebują interakcji z tobą i
odkrywania świata. Jednak odmawia się im tego wprowadzając urządzenia
elektroniczne.
Zaburzenia mowy są często wynikiem zastępowania bezpośredniego kontaktu dziecka
z mową rodziców urządzeniami elektronicznymi, telefonem komórkowym, tabletem
albo telewizorem. Wielu rodziców nie wie, że jest to najgorsza forma kommunicacji
językowej, nie pomoże w nauce języka niemieckiego i prowadzi do zaburzeń
psychicznych. Pragnę uświadomić rodzicom szkodliwość korzystania z mediów przez
dzieci.
Proszę o przeczytanie poniższego artykułu do końca:

 

Wszystkim tłumaczom i korektorom, a tym samym wszystkim matkom
terapeutycznym i znajomym, serdecznie dziękuję za ich życzliwe i hojne wsparcie w
udostępnianiu mi ich języka ojczystego, ponieważ jest dla mnie sprawą serca, aby
uhonorować język ojczysty moich terapeutycznych dzieci, klientów i czytelników!
Każdy język jest skarbem!

Cele terapii logopedycznej dla małych dzieci

W terapii chcę stworzyć bardzo konkretne, namacalne środowisko uczenia się, które
bezpośrednio odnosi się do codziennego życia dziecka, tak aby dzieci uczyły się
pojmować świat fizycznie, a nie za pośrednictwem mediów. Znajdziesz tu pomysły na
gry, zdjęcia i przykłady z mojej codziennej terapii i pracy logopedycznej z dziećmi.
Podstawowym celem terapii logopedycznej jest kontakt wzrokowy: Naprzeciwko
dziecka stoisz TY, który konkretnie kierujesz mowę do dziecka, a dziecko skoleji może
mówić do ciebie. Dziecko i partner komunikacyjny mają relację, odnoszą się do siebie
nawzajem i mają wspólną trzecią rzecz, np. przedmiot, o którym mówią. Jest to
podstawa wszelkiej komunikacji, a tym samym podstawa wszelkiej pracy
logopedycznej. Ponadto terapia logopedyczna ma na celu poszerzenie ogólnej wiedzy
o świecie dzieci, a tym samym ich słownictwa i długości wypowiedzi w bardzo
konkretny sposób poprzez zabawę.
Patrząc na postęp w świecie cyfrowym obawiam się, że moje myślenie przestanie być
aktualne. Doceniam błogosławieństwo postępu technicznego, ale równocześnie
zauważam niebezpieczne tendencje dla rozwoju języka i mowy dziecka. Jako
logopedka pracuje już 10 lat z dziećmi i mam praktyczne spostrzeżenia, a nie tylko
teoretyczne. Wszechobecność mediów w życiu codziennym dzieci przynosi
negatywne skutki w ich zachowaniach, takie jak:

 • Nie nawiązują kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
 • Nie są zainteresowani jak odbiera ich rozmówca.
 • nie reagują na przywołania ich po imieniu
 • często żyją jakby we własnym świecie.
 • rozwijają własny język, który jest całkowicie niezrozumiały dla partnera
  komunikacyjnego lub recytują fragmenty filmów, których treści same nie rozumieją i
  które nie pasują do sytuacji rozmowy.
 • wykazują również symptomy uzależnienia od mediów, bez których nie mogą się już
  obejść.
 • wykazują problemy behawioralne na poziomie drugorzędnym. Ponieważ jeśli
  dziecko nie może zostać zrozumiane, nie może wyrazić swoich potrzeb i nie rozumie
  języka, w naturalny sposób wywołuje to agresję i cierpienie.

Język oznacza komunikację! A komunikacja, jak wspomniano powyżej, jest zawsze
skierowana od „ja“ do „ty“ i odnosi się do wspólnej strony trzeciej, wspólnej treści.
Elektronika użytkowa nie rozmawia z nami i naszymi dziećmi, ona tylko ucisza nasze
dzieci! Najwięcej do myślenia daje nam wypowiedź Steve’a Jobsa, założyciela Apple i
wynalazcy tabletu. Na pytanie New York Timesa: „… Twoje dzieci muszą kochać iPada,
prawda?“. Odpowiedział:

„Jeszcze go nie używały. Ograniczamy czas, jaki nasze dzieci spędzają w domu z technologią.“ Steve Jobs

Mój apel do wszystkich rodziców: dawka czyni truciznę

Ogranicz czas spędzany przez dzieci przed ekranem do minimum lub do wyjątkowych
sytuacji. Psychologowie zalecają maksymalnie 30 minut korzystania z mediów od 3
roku życia. Rozumiem sytuacje wyjątkowe, takie jak choroba lub odpoczynek po
długim dniu w pracy, długa podróż pociągiem lub samochodem. Jednak telefon
komórkowy, tablet, telewizor nie mogą stać się zabawką i codziennym urządzeniem
malucha i dziecka, a nawet awansować do cyfrowej opieki nad dzieckiem! W jaki
sposób dziecko ma nabyć zachowania komunikacyjne, które są determinowane przez
kontakt wzrokowy? Jak mózg dziecka, który jest w trakcie dojrzewania, ma się
rozwijać, jeśli nie otrzymuje żadnych bodźców? Jak dziecko ma zdobywać praktyczną
wiedzę o świecie, jak ma rozwijać swoje słownictwo, jeśli nie może dotknąc k
świata własnymi rękami? Dlatego moja prośba: Zastanów się nad swoim czasem
spędzanym z mediami w obecności dziecka, a także nad czasem spędzanym z
mediami przez dziecko i zobacz, gdzie możesz go ograniczyć i jak możesz stworzyć
przyjazne dzieciom i znaczące alternatywy. Proszę również o podzielenie się tymi
informacjami z opiekunami i dziadkami.

Tutaj znajdziesz dalsze linki na temat konsumpcji mediów w dzieciństwie:
Umiejętność korzystania z mediów przez dzieci i młodzież
Konsumpcja mediów przez dzieci: Co jest dobre? Co szkodzi rozwojowi?
Konsumpcja mediów przez dzieci: Dobre rady z zasadą 3-6-9-12
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju mowy Twojego dziecka, skontaktuj
się ze mną. Jestem dostępna i proponuję osobistą konsultację w moim gabinetcie
logopedycznym w Augsburgu lub telefonicznie pod numerem 0821 – 449 639 43.